Samenstellingen en doelstelling van het bestuur

Het bestuur van Stichting Het Brielse Sinterklaas en kerstmanhuis bestaat uit Annemiek Balm (voorzitter) en Manuela Frerichs (penningmeester en secretaris).

De stichting heeft ten doel kinderen kennis te laten maken met het Brielse Sinterklaas en Kerstmanhuis, niet alleen door deel te laten nemen aan diverse activiteiten in het huis, maar ook door middel van het aanreiken van een educatief lesprogramma aan alle deelnemende basisscholen, speciaal onderwijs, zorginstellingen en peuterspeelzalen, zulks in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers mogen individueel kiezen voor het al dan niet ontvangen van een vastgesteld bedrag per dag/maand conform wettelijke voorschriften. Daarnaast wordt de vergoeding alleen uitgekeerd indien de vrijwilliger ouder is dan 15 jaar en een gehele dag aanwezig is op verzoek van de organisatie.

  • De stichting dient het algemeen belang.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van activiteiten vanuit een Briels huis rondom Sinterklaas en Kerst, met mede als basis het concept zoals gemaakt door Manuela Frerichs en Annemiek Balm.